Serverninja staat voor transparante tarieven.

Serverninja hecht er waarde aan om transparant te communiceren over de tarieven. Veelal kunnen wij op voorhand of na een korte inventarisatie al een goede inschatting geven over de duur van de werkzaamheden. Onderstaande overzicht laat zien welke kosten per uur van toepassing zijn. Voor grotere projecten of migraties zijn de prijzen op aanvraag. Hiervoor is het noodzakelijk eerst een goede inventarisatie te maken en de wederzijdse verwachtingen te bespreken.

Geplande werkzaamhedenPrijs per uur
07:30 - 17:30€ 60,-
17:30 - 00:00€ 75,-
00:00 - 07:30€ 95,-
Adhoc werkzaamhedenPrijs per uur
07:30 - 17:30€ 75,-
17:30 - 00:00€ 95,-
00:00 - 07:30€ 120,-
Migraties 
cPanel naar cPanelPrijs in overleg
DirectAdmin naar cPanelPrijs in overleg
cPanel naar DirectAdminPrijs in overleg
Plain migratie (bijv. LAMP naar LAMP)Prijs in overleg
Hardware van datacenter naar datacenterPrijs in overleg
Hardware binnen hetzelfde datacenterPrijs in overleg